Slávnostná konferencia k 20. výročiu založenia VOÚ, a.s.

18. - 19. 5. 2023, Hotel Yasmin, Košice

KONTAKT

Progress CA, s.r.o., Krivá 23, 040 01 Košice
Ivana Čižmárová
Telefón: +421 905 674 562