Slávnostná konferencia k 20. výročiu založenia VOÚ, a.s.